Strona Główna Strona Główna
REKRUTACJA DO SŁUŻBY ZAWODOWEJ
 

 

Aby uzyskać aktualne informacje o wolnych etatach dla żołnierzy zawodowych skontaktuj się
z WKU właściwą ze względu na adres zameldowania.

Dane kontaktowe Wojskowej Komendy Uzupełnień w Człuchowie znajdziesz w dziale:

>>KONTAKT<<Informujemy, że JW 4115 w Gliwicach od nowego 2015 roku będzie przeprowadzać kwalifikacje wojskową do korpusu szeregowych zawodowych, podoficerów oraz oficerów.

Przedstawiamy terminy kwalifikacji:
Więcej informacji:
 Wojskowa Komenda Uzupełnień w Człuchowie pod nr tel. 523785423


   Informujemy, że od dnia 18 listopada 2014 r. w 12 Brygadzie Zmechanizowanej w Szczecinie odbywać się będzie kwalifikacjia wojskowa w  korpusie szeregowych zawodowych w pierwszy i ostatni wtorek każdego miesiąca. W miesiącu listopadzie kwalifikacja wyjątkowo odbędą się w trzeci
i czwarty wtorek miesiąca. 


Na  kwalifikację zapraszamy:
 •  żołnierzy rezerwy po odbyciu zasadniczej służbie wojskowej;
 •  żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych z aktualnym kontraktem, po odbytych ćwiczeniach rotacyjnych (kandydat powinien posiadać przy sobie kserokopię kontraktu, kserokopię zaświadczenia o ukończeniu ćwiczeń rotacyjnych, kserokopię opinii z ćwiczeń rotacyjnych,).
 Kandydaci nie posiadający wymaganych dokumentów nie będą dopuszczeni do przedmiotowej kwalifikacji.


Dodatkowo każdy kandydat powinien posiadać:
 • zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do odbycia egzaminu
  ze sprawności fizycznej,
 • strój sportowy,
 • książeczkę wojskową,
 • przybory do pisania).

Szczegółowe informacje dla kandydatów można znaleźć na oficjalnej stronie
12 Brygady Zmechanizowanej www. 12bz.wp.mil.pI

lub
 Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Człuchowie pod nr tel. 523785423Wolne stanowisko do zawodowej służby wojskowej w JW 3718 Nowy Glinnik,
97-217 Lubochonia
 •  PIELĘGNIARKA
  /BC 140001100150/, STE: PODOFICER, SW: 40G21 (pielęgniarstwo ogólne), U: 2/3/4
   Żołnierz rezerwy w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej powinien posiadać:
 • aktualne zaświadczenie od lekarza stwierdzające brak przeciwwskazań do odbycia sprawdzianu   z sprawności fizycznej,
 • ubiór sportowy,
 • obuwie sportowe,
 • dowód osobisty,
 • książeczkę wojskową,
 • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i uprawnienia (aktualne prawo
  do wykonywania zawodu pielęgniarki)
 • inne dokumenty mające wpływ na ostateczną ocenę (ukończone kursy, szkolenia, praktyczne umiejętności)

W celu uzgodnienia terminu kwalifikacji należy kontaktować się z mł. chor. M. Gruszczyński
tel: 447397509

UWAGA!!!
W związku z dużym zainteresowaniem powołaniem do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych w 12 Brygadzie Zmechanizowanej w Szczecinie i posiadaniem przez brygadę w zasobach osobowych dużej ilości kandydatów informujemy, że w miesiącu lutym kwalifikacja odbędzie się tylko 3 lutego, a w miesiącu marcu będzie wstrzymana.

Natomiast kwalifikacje dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w korpusie podoficerskim
i oficerskim będą się odbywać w pierwszy i ostatni wtorek każdego miesiąca.


Informujemy, że w związku z posiadaniem stosownego limitu oraz możliwości w tym zakresie,
z dniem 02 stycznia 2014r. 17 Wielkopolska Brygada Zmechanizowana w Międzyrzeczu,rozpoczęła intensywny nabór do zawodowej służby kontraktowej, w korpusie podoficerów i szeregowych.


Przedmiotowy nabór obejmuje kandydatów, rekrutujących się spośród żołnierzy rezerwy
oraz Narodowych Sił Rezerwowych, we wszystkich specjalnościach wojskowych.

Postępowanie kwalifikacyjne realizowane jest w każdy wtorek o godz. 8.00,
w Międzyrzeczu przy ul. Wojska Polskiego 17.

Więcej informacji:
http://17wbz.wp.mil.pl
oraz
za pośrednictwem Facebooka

lub
 Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Człuchowie pod nr tel. 523785423


12 Brygada Zmechanizowana w Szczecinie ul. Wojska Polskiego 250 prowadzi kwalifikację
do zawodowej służby wojskowej w 2014r w korpusie szeregowych zawodowych od 7 stycznia 2014r. kwalifikacje wstępne, będą odbywać się dwa razy w miesiącu w pierwszy i ostatni wtorek miesiąca:
 • żołnierzy rezerwy po odbyciu zasadniczej służby wojskowej
 •  żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych z aktualnym kontraktem, po odbytych ćwiczeniach rotacyjnych(kandydat powinien posiadać przy sobie kserokopię kontraktu).

         Dodatkowo każdy kandydat powinien posiadać :
 • książeczkę wojskową
 • zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwskazań do odbycia egzaminu ze sprawności fizycznej
 • strój sportowy
 • przybory do pisania
Szczegółowe informacje dla kandydatów można znaleźć na oficjalnej stronie
12 Brygady Zmechanizowanej
www.12bz.wp.mil.pl

oraz
Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Człuchowie pod nr tel. 523785423