Strona Główna BIP Strona Główna
Rekrutacja do służby zawodowej
 

 

Aby uzyskać aktualne informacje o wolnych etatach dla żołnierzy zawodowych skontaktuj się
z WKU właściwą ze względu na adres zameldowania.

Dane kontaktowe Wojskowej Komendy Uzupełnień w Człuchowie znajdziesz w dziale:

>>KONTAKT<<


    Informujemy, że w JW 4495 w Krakowie odbędzie się kwalifikacja do zawodowej służby wojskowej
w terminach:
 • 14 kwiecień 2015r.
 • 28 kwiecień 2015 r.
 • 12 maj 2015 r.
 • 9 czerwiec 2015 r.
 • 23 czerwiec 2015 r.
 • 8 wrzesień 2015 r.
 • 13 października 2015 r.
 • 10 listopad 2015 r.
 • 8 grudzień 2015 r.
Więcej informacji pod nr tel.

Wojskowa Komenda Uzupełnień tel. 261415423
lub
JW tel. 261134551


   Informujemy, że 18 marca 2015r. o godz. 8.00 odbędą się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w JW 2423  w Żaganiu w korpusie szeregowych o specjalnościach pancernych, w korpusie podoficerów o specjalnościach ratownictwo medyczne(wykształcenie w zakresie ratownictwa medycznego) oraz w korpusie oficerów o specjalnościach pancernych.

Kwalifikacje odbywać się będą w dwóch etapach:

etap I
- rozmowa kwalifikacyjna, na której kandydaci przedstawiają posiadane dokumenty
i kwalifikacje.

etap II
- sprawdzian sprawności fizycznej(celem przystąpienia do sprawdzianu kandydat musi posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do uczestnictwa w sprawdzianie).


Adres JW 2423 Żagań
ul. Żarska 1
68-101 Żagań


Informujemy, że JW 2423 w Żaganiu w dniu 17 lutego o godz.8.00 odbędą się kwalifikacje
do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych o specjalnościach logistycznych i pancernych.

Szczegóły można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Człuchowie
lub w jednostce wojskowej tel CA MON 688879 po uprzednim kontakcie z macierzystą WKU.


Adres JW 2423 Żagań
ul. Żarska 1
68-101 Żagań


Informujemy, że dnia 24 lutego 2015 r. o godz.8.00 w JW 1749 w Szczecinie
przy ul. al. Wojska Polskiego 350 odbędą się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej


Szczegóły można uzyskać :
JW 1749 Szczecin tel.91 8895356
lub
Wojskowej Komendzie Uzupełnień
w Człuchowie.


Kandydaci zobowiązani są posiadać przy sobie:
 • dowód osobisty,
 • kopię kontraktu i opinii służbowej z ćwiczeń rotacyjnych,
 • zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o możliwości przystąpienia
  do wysiłku fizycznego
 •  ubiór sportowy


Informujemy, że JW 1328 Bielsko Biała w 2015 roku będzie przeprowadzać postępowanie kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowe w następujących terminach:
 • styczeń - 28
 • luty - 11,25
 • marzec - 11,25,
 • kwiecień - 8,22
 • maj - 6,20
 • czerwiec - 3,17
 • wrzesień - 9,23
 • październik - 7,21
 • listopad. - 4,21
 • grudzień - 2,16

Szczegóły można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień Tel.523785425

Adres JW. 1328 Bielsko Biała
ul. Bardowskiego 2
43-300 Bielsko BiałaInformujemy, że JW 4115 w Gliwicach od nowego 2015 roku będzie przeprowadzać kwalifikacje wojskową do korpusu szeregowych zawodowych, podoficerów oraz oficerów.

Przedstawiamy terminy kwalifikacji: