Strona Główna Strona Główna
AKTUALNOŚCI

 
2014.07.22 Służba przygotowawcza.

UWAGA!!!


Informuję, że nabór do III tury służby przygotowawczej mającej odbywać się w terminie 02.09.-19.12.2014r. został wznowiony.


2014.06.30 Rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej.
 
 Informujemy, że w dniach 2 i 9 lipca 2014 roku o godz. 8.00 odbędą się w JW 2423 w Żaganiu kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych.
Poszukiwani są kandydaci z grupy osobowej pancernej i logistycznej.

Więcej informacji

pod nr tel 684758924
lub
WKU w Człuchowie 523785423


2014.06.11  Kwalifikacja do zawodowej służby wojskowej.

Informujemy, że w dniach 6 - 23 czerwca 2014r. o godz. 8.00, odbędą się w JW 2423
w Żaganiu, kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych
zawodowych. Poszukiwani są kandydaci do grupy osobowej pancernej i logistycznej.


Więcej informacji:

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Człuchowie  nr tel. 5237854232014.05.21 II turnus służby przygotowawczej.

W dniach 01 lipca – 29 sierpnia 2014r. rozpocznie się II turnus służby przygotowawczej pełnionej
w kilku okresach na potrzeby korpusu podoficerów dla studentów- ochotników uczelni wyższych.


Więcej informacji w zakładce SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA.


2014.05.12 Kwalifikacje do Narodowych Sił Rezerwowych w JW 4581.

Dnia 28.05.2014 r. o godz. 8.00 w JW 4581 OPOLE zostaną przeprowadzone kwalifikacje

do Narodowych Sił Rezerwowych w korpusie podoficerskim (dla osób wcześniej zgłoszonych przez WKU).

Więcej informacji w zakładce NARODOWE SIŁY REZERWOWE podstrona Rekrutacja.
2014.05.12 Rekrutacja do JW 4026.

Informujemy, iż w bieżącym roku Jednostka Wojskowa 4026 prowadzić będzie rekrutację kandydatów
do służby w komórkach bojowych, sztabu, logistyki, wsparcia i zabezpieczenia.


Więcej informacji w zakładce SŁUŻBA ZAWODOWA podstrona Rekrutacja.
2014.05.12 Decyzja Nr 117/MON Minstra Obrony Narodowej.

DECYZJA Nr 117/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 7 kwietnia 2014 r.
w sprawie naboru w 2014 r. kandydatów do Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu
w grupie osobowej orkiestr i zespołów estradowych
.


>> WIĘCEJ <<
2014.05.06 Kwalifikacja do zawodowej służby wojskowej.

Informujemy , że dnia 14 maja 2014r. od godz. 8.00 w 1 batalionie zmechanizowanym w Lęborku odbędzie się kwalifikacja do zawodowej służby wojskowej.

Więcej informacji w zakładce SŁUŻBA ZAWODOWA podstrona Rekrutacja.
2014.04.24 Nowe stanowiska.

Wolne stanowiska służbowe dla żołnierzy rezerwy przeznaczonych do NSR w JW 4395 Leźnica Wielka
.

Więcej informacji w zakładce NARODOWE SIŁY REZERWOWE podstrona Rekrutacja.
2014.03.21 Nowe stanowiska.

Wolne stanowisko do zawodowej służby wojskowej w JW 3718 Nowy Glinnik.


Więcej informacji w zakładce SŁUŻBA ZAWODOWA podstrona Rekrutacja.
 
oraz

Wolne stanowiska
służbowe do Narodowych Sił Rezerwowych przeznaczone dla żołnierzy rezerwy
w JW 5353 Tomaszów Mazowiecki
.

Więcej informacji w zakładce NARODOWE SIŁY REZERWOWE podstrona Rekrutacja.
2014.02.18 Uczelnie wojskowe czekają na kandydatów.

Uczelnie wojskowe czekają na kandydatów.
  Ponad pół tysiąca miejsc przygotowały dla przyszłych oficerów cztery wyższe uczelnie wojskowe. Kandydaci będą mogli studiować m.in. lotnictwo i kosmonautykę, mechatronikę czy też elektronikę i telekomunikację. Najwięcej miejsc przygotowała Wojskowa Akademia Techniczna.
7 lutego 2014 r. minister obrony narodowej podpisał rozporządzenie w sprawie limitów miejsc dla kandydatów na żołnierzy zawodowych na kierunki studiów w poszczególnych uczelniach wojskowych.
2014.02.06                                                       UWAGA!!!!!

Dowództwo Generalne RSZ informuje, że opiekę indywidualną nad rodzinami poległych żołnierzy

i pracowników wojska oraz poszkodowanymi żołnierzami i pracownikami wojska

sprawuje pełnomocnik Oddziału Służby Poza Granicami Państwa Zarządu Zasobów Osobowych (J-1)
płk Jacek MELA
Adres: ul. Żwirki i Wigury 103, blok 7A, pok.6, 00-912 Warszawa.
Tel. kontaktowe: 825-940, kom. 6008330322, CM(22)6825940, fax 825636.

Jednocześnie informujemy, że od 1 lutego 2014r. przy Dowództwie Generalnym RSZ
został reaktywowany Telefon Zaufania dla osób uprawnionych do systemu pomocowego.
Nr telefonu: 825-940, CM(22)6825940.
Telefon czynny jest we wtorki w godzinach 15.00-18.00 oraz w czwartki w godzinach 10.00-13.00
.
2014.01.27 12 Brygada Zmechanizowana w Szczecinie.

UWAGA!!!

W związku z dużym zainteresowaniem powołaniem do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych w 12 Brygadzie Zmechanizowanej w Szczecinie i posiadaniem przez brygadę w zasobach osobowych dużej ilości kandydatów informujemy, że w miesiącu lutym kwalifikacja odbędzie się tylko 3 lutego, a w miesiącu marcu będzie wstrzymana.
Natomiast kwalifikacje dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w korpusie podoficerskim
i oficerskim będą się odbywać w pierwszy i ostatni wtorek każdego miesiąca.

2014.01.14 Terminy kwalifikacji do JW 4009 w Krakowie.

W Jednostce Wojskowej Nr 4009 w Krakowie ul.Ułanów 43 przeprowadzane będą kwalifikacje
dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej i Narodowych Sił Rezerwowych
w następujących terminach:
• 24.02.2014r. od godz. 8.30
• 12.05.2014r. od godz. 8.30
• 08.09.2014r. od godz. 8.30
• 27.10.2014r. od godz. 8.30
Więcej informacji w zakładce SŁUŻBA ZAWODOWA podstrona Rekrutacja.
2014.01.14 Nabór do 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej w Międzyrzeczu.

Informujemy, że w związku z posiadaniem stosownego limitu oraz możliwości w tym zakresie,

z dniem 02 stycznia 2014r. 17 Wielkopolska Brygada Zmechanizowana w Międzyrzeczu,rozpoczęła intensywny nabór do zawodowej służby kontraktowej, w korpusie podoficerów i szeregowych.

Więcej informacji w zakładce SŁUŻBA ZAWODOWA podstrona Rekrutacja.
2014.01.08 KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2014!!!!!!

TERMINY KWALIFIKACJI NA TERENIE ADMINISTROWANYM PRZEZ WKU W CZŁUCHOWIE:
  • Powiatowa Komisja Lekarska w Człuchowie – od 03.02.2014 r. do 21.02.2014 r.
  • Powiatow Komisja Lekarska w Chojnicach – od 17.02.2014 r. do 18.03.2014 r.
  • Powiatowa Komisja Lekarska Bytów 1 – od 03.03.2014 r. do 21.03.2014 r.
  • Powiatow Komisja Lekarska Bytów 2 z siedzibą w Miastku– od 31.03.2014 r. do 08.04.2014 r.
2014.01.02 Zmiana stopni wojskowych.
    
  Zgodnie z Ustawą z dnia 11 października 2013 r. o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2013, poz.1355) Minister Obrony Narodowej Decyzją nr 435/Pers./DK z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie dostosowania działalności kadrowej do zmian prawnych dotyczących pragmatyki służbowej żołnierzy zawodowych umożliwił mianowanie na stopnie wojskowe w korpusie podoficerów żołnierzom rezerwy i osobom niepodlegającym obowiązkowi służby wojskowej.
 
 
 
2013.11.27 Rekrutacja do dwunastomiesięcznego Studium Oficerskiego.

Rekrutacja do dwunastomiesięcznego Studium Oficerskiego rozpocznie
się w styczniu 2014 roku.
Będzie trwała do 15 maja 2014 roku.

Więcej informacji w zakładce SŁUŻBA ZAWODOWA podstrona Szkolnictwo wojskowe.
2013.11.15 12 Brygada Zmechanizowana w Szczecinie prowadzi kwalifikację do zawodowej służby wojskowej w 2014r

12 Brygada Zmechanizowana w Szczecinie ul. Wojska Polskiego 250 prowadzi kwalifikację
do zawodowej służby wojskowej w 2014r w korpusie szeregowych zawodowych od 7 stycznia 2014r. kwalifikacje wstępne, będą odbywać się dwa razy w miesiącu w pierwszy i ostatni wtorek miesiąca:
  • żołnierzy rezerwy po odbyciu zasadniczej służby wojskowej
  •  żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych z aktualnym kontraktem, po odbytych ćwiczeniach rotacyjnych(kandydat powinien posiadać przy sobie kserokopię kontraktu).

         Dodatkowo każdy kandydat powinien posiadać :
  • książeczkę wojskową
  • zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwskazań do odbycia egzaminu ze sprawności fizycznej
  • strój sportowy
  • przybory do pisania
Szczegółowe informacje dla kandydatów można znaleźć na oficjalnej stronie
12 Brygady Zmechanizowanej
www.12bz.wp.mil.pl

oraz

Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Człuchowie pod nr tel. 523785423

2013.11.05  Przeszkolenie kursowe żołnierzy rezerwy

PRZESZKOLENIE KURSOWE ŻOŁNIERZY REZERWY W 2014 r.

      W 2014 roku organizowane będą w ramach przeszkolenia kursowego kadry rezerwy
- kursy oficerskie kończące się egzaminem na oficera oraz kursy podoficerskie kończące się egzaminem
na podoficera.

          Na kursy przeszkolenia kadry rezerwy kierowani są żołnierze rezerwy oraz osoby przeniesione
do rezerwy niebędące żołnierzami rezerwy, którzy ochotniczo zgłosili się do odbycia ćwiczeń wojskowych
– złożyli wniosek do WKU.

          Na kursy przeszkolenia kadry rezerwy kierowani będą żołnierze rezerwy najmłodsi wiekiem,
którzy będą przebywać na przydziałach mobilizacyjnych przez dłuższy czas (nie starsi niż 40 lat).
 
 
KURSY OFICERSKIE KADR REZERWY w 2014 r.

Wymogi – kurs oficerski:
  
  • kierowani są żołnierze rezerwy posiadający wykształcenie wyższe, którzy odbyli czynną służbę      wojskową;

     • nie będą kierowani podchorążowie ze zdanym egzaminem na oficera;
     • jako kryterium kwalifikacji uznaje się specjalność wojskową, w której żołnierze rezerwy odbywali czynną służbę wojskową lub posiadane wykształcenie i kwalifikacje;

KURSY PODOFICERSKIE KADR REZERWY w 2014 r.

Wymogi – kurs podoficerski:

     • kierowani są w pierwszej kolejności żołnierzy rezerwy, którzy ukończyli zawodową lub zasadniczą służbę wojskową.;
     • posiadają specjalności wojskowe lub wykształcenia cywilne zbieżne z korpusem osobowym w którym mają być szkoleni w czasie kursu.;
     • w przypadku braku kandydatów spełniających ww. wymagania, można powoływać pozostałych żołnierzy rezerwy, którzy odbyli inne formy czynnej służby wojskowej.
     • Na kurs podoficerski w SW 40H21 kierowane będą osoby posiadające zawód lub wykształcenie ratownika medycznego zgodnie z ustawą z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z 2006r., Nr 191, poz.1410).
 
2013.09.25                                           Nowa Decyzja MON.

NOWA DECYZJA NR 263/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Z DNIA 19 WRZEŚNIA 2013 r.
W SPRAWIE NABORU NA SZKOLENIE WOJSKOWE KANDYDATÓW NA OFICERÓW W 2014 r.


Więcej informacji w zakładce PLIKI DO POBRANIA.