Strona Główna BIP Strona Główna
Zadania WKU
 

    Wojskowa Komenda Uzupełnień w Człuchowie jest terenowym organem administracji wojskowej. Pełni rolę organu wykonawczego Ministra Obrony Narodowej i jest podporządkowana bezpośrednio Szefowi Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Gdańsku.
    Wojskowy Komendant Uzupełnień, a tym samym Wojskowa Komenda Uzupełnień w Człuchowie odpowiada za realizowanie problematyki obronnej i administracji wojskowej na terenie trzech powiatów.


Powiat Człuchowski

Powiat Chojnicki

Powiat Bytowski
     
W skład powiatów wchodzą:
 
Gmina i miasto Człuchów
Gmina Debrzno
Gmina Czarne
Gmina Przechlewo
Gmina Rzeczenica
Gmina Koczała
 Gmina i miasto Chojnice
Gmina i miasto Brusy
Gmina Czersk
Gmina Konarzyny
 Gmina i miasto Bytów
Gmina i miasto Miastko
Gmina Trzebielino
Gmina Kołczygłowy
Gmina Borzytuchom
Gmina Czarna Dąbrówka
Gmina Parchowo
Gmina Studzienice
Gmina Tuchomie
Gmina Lipnice


Do zadań Wojskowej Komendy Uzupełnień w Człuchowie należy, między innymi:
  • zapewnienie mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek wojskowych,
  • administrowanie rezerwami osobowymi,
  • wykonywanie świadczeń na rzecz obrony,
  • współpraca z innymi organami i podmiotami w sprawach związanych z obronnością państwa,
  • udział w rekrutacji i naborze ochotników do czynnej służby wojskowej, w tym do zawodowej służby wojskowej i służby kandydackiej,
  • udział w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w ramach terytorialnego zasięgu działania wojskowej komendy uzupełnień,
  • promocja obronności i służby wojskowej.