Strona Główna Strona Główna
AKTUALNOŚCI
 

 
2014.12.09                                               Nowe Rozporządzenie.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 21 listopada 2014 r.

w sprawie limitów miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych
w poszczególnych uczelniach wojskowych.


                                                                   >> ZOBACZ <<

2014.11.26 Kwalifikacja do JW 4115 w Gliwicach.

Informujemy, że JW 4115 w Gliwicach od nowego 2015 roku będzie przeprowadzać kwalifikacje wojskową do korpusu szeregowych zawodowych, podoficerów, oficerów oraz NSR.


Więcej informacji w zakładce SŁUŻBA ZAWODOWA podstrona Rekrutacja.

 lub

Więcej informacji w zakładce NARODOWE SIŁY REZERWOWE podstrona Rekrutacja.
2014.11.18                                            Nowe Rozporządzenie.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 6 listopada 2014 r.
w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2015 r.


>> ZOBACZ <<

2014.11.03 Kwalifikacja w 12 Brygadzie Zmechanizowanej w Szczecinie.

Informujemy, że od dnia 18 listopada 2014 r. w 12 Brygadzie Zmechanizowanej w Szczecinie odbywać się będzie kwalifikacjia wojskowa w  korpusie szeregowych zawodowych w pierwszy i ostatni wtorek każdego miesiąca. W miesiącu listopadzie kwalifikacja wyjątkowo odbędą się w trzeci

i czwarty wtorek miesiąca.

Więcej informacji w zakładce SŁUŻBA ZAWODOWA podstrona Rekrutacja.
2014.11.03                                                   Wynik Naboru.

Informacja o zakończeniu procedury naboru na wolne stanowisko.


>> ZOBACZ <<

2014.10.30 Nabór do służby przygotowawczej.

NABÓR DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ W 2015 ROKU


Więcej informacji w zakładce SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA.
2014.10.21                                                       UWAGA!!!

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE DO NABORU NA WOLNE STANOWISKO W WOJSKOWEJ KOMENDZIE UZUPEŁNIEŃ W CZŁUCHOWIE.


>> ZOBACZ<<

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW O  II ETAPIE

  >> ZOBACZ <<

2014.09.11 Decyzja Ministra Obrony Narodowej.

DECYZJA Nr 375/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 9 września 2014 r.

w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2015 r.


>> ZOBACZ <<

2014.09.08 Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej.

ZARZĄDZENIE Nr 11/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 6 czerwca 2014 r.

w sprawie ustalenia warunków i trybu przyjęć na studia kandydatów na żołnierzy
zawodowych do uczelni wojskowych w roku akademickim 2015/2016


>> ZOBACZ <<
 
2014.04.24 Nowe stanowiska.

Wolne stanowiska służbowe dla żołnierzy rezerwy przeznaczonych do NSR w JW 4395 Leźnica Wielka
.

Więcej informacji w zakładce NARODOWE SIŁY REZERWOWE podstrona Rekrutacja.
2014.03.21 Nowe stanowiska.

Wolne stanowisko do zawodowej służby wojskowej w JW 3718 Nowy Glinnik.


Więcej informacji w zakładce SŁUŻBA ZAWODOWA podstrona Rekrutacja.
 
oraz

Wolne stanowiska
służbowe do Narodowych Sił Rezerwowych przeznaczone dla żołnierzy rezerwy
w JW 5353 Tomaszów Mazowiecki
.

Więcej informacji w zakładce NARODOWE SIŁY REZERWOWE podstrona Rekrutacja.
 
2014.02.06                                                       UWAGA!!!!!

Dowództwo Generalne RSZ informuje, że opiekę indywidualną nad rodzinami poległych żołnierzy

i pracowników wojska oraz poszkodowanymi żołnierzami i pracownikami wojska

sprawuje pełnomocnik Oddziału Służby Poza Granicami Państwa Zarządu Zasobów Osobowych (J-1)
płk Jacek MELA
Adres: ul. Żwirki i Wigury 103, blok 7A, pok.6, 00-912 Warszawa.
Tel. kontaktowe: 825-940, kom. 6008330322, CM(22)6825940, fax 825636.

Jednocześnie informujemy, że od 1 lutego 2014r. przy Dowództwie Generalnym RSZ
został reaktywowany Telefon Zaufania dla osób uprawnionych do systemu pomocowego.
Nr telefonu: 825-940, CM(22)6825940.
Telefon czynny jest we wtorki w godzinach 15.00-18.00 oraz w czwartki w godzinach 10.00-13.00
.
2014.01.27 12 Brygada Zmechanizowana w Szczecinie.

UWAGA!!!

W związku z dużym zainteresowaniem powołaniem do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych w 12 Brygadzie Zmechanizowanej w Szczecinie i posiadaniem przez brygadę w zasobach osobowych dużej ilości kandydatów informujemy, że w miesiącu lutym kwalifikacja odbędzie się tylko 3 lutego, a w miesiącu marcu będzie wstrzymana.
Natomiast kwalifikacje dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w korpusie podoficerskim
i oficerskim będą się odbywać w pierwszy i ostatni wtorek każdego miesiąca.

 
2014.01.14 Nabór do 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej w Międzyrzeczu.

Informujemy, że w związku z posiadaniem stosownego limitu oraz możliwości w tym zakresie,

z dniem 02 stycznia 2014r. 17 Wielkopolska Brygada Zmechanizowana w Międzyrzeczu,rozpoczęła intensywny nabór do zawodowej służby kontraktowej, w korpusie podoficerów i szeregowych.

Więcej informacji w zakładce SŁUŻBA ZAWODOWA podstrona Rekrutacja.
 
2014.01.02 Zmiana stopni wojskowych.
    
  Zgodnie z Ustawą z dnia 11 października 2013 r. o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2013, poz.1355) Minister Obrony Narodowej Decyzją nr 435/Pers./DK z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie dostosowania działalności kadrowej do zmian prawnych dotyczących pragmatyki służbowej żołnierzy zawodowych umożliwił mianowanie na stopnie wojskowe w korpusie podoficerów żołnierzom rezerwy i osobom niepodlegającym obowiązkowi służby wojskowej.
 
 
2013.11.15 12 Brygada Zmechanizowana w Szczecinie prowadzi kwalifikację do zawodowej służby wojskowej w 2014r

12 Brygada Zmechanizowana w Szczecinie ul. Wojska Polskiego 250 prowadzi kwalifikację
do zawodowej służby wojskowej w 2014r w korpusie szeregowych zawodowych od 7 stycznia 2014r. kwalifikacje wstępne, będą odbywać się dwa razy w miesiącu w pierwszy i ostatni wtorek miesiąca:
  • żołnierzy rezerwy po odbyciu zasadniczej służby wojskowej
  •  żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych z aktualnym kontraktem, po odbytych ćwiczeniach rotacyjnych(kandydat powinien posiadać przy sobie kserokopię kontraktu).

         Dodatkowo każdy kandydat powinien posiadać :
  • książeczkę wojskową
  • zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwskazań do odbycia egzaminu ze sprawności fizycznej
  • strój sportowy
  • przybory do pisania
Szczegółowe informacje dla kandydatów można znaleźć na oficjalnej stronie
12 Brygady Zmechanizowanej
www.12bz.wp.mil.pl

oraz

Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Człuchowie pod nr tel. 523785423

2013.11.05  Przeszkolenie kursowe żołnierzy rezerwy

PRZESZKOLENIE KURSOWE ŻOŁNIERZY REZERWY W 2014 r.

      W 2014 roku organizowane będą w ramach przeszkolenia kursowego kadry rezerwy
- kursy oficerskie kończące się egzaminem na oficera oraz kursy podoficerskie kończące się egzaminem
na podoficera.

          Na kursy przeszkolenia kadry rezerwy kierowani są żołnierze rezerwy oraz osoby przeniesione
do rezerwy niebędące żołnierzami rezerwy, którzy ochotniczo zgłosili się do odbycia ćwiczeń wojskowych
– złożyli wniosek do WKU.

          Na kursy przeszkolenia kadry rezerwy kierowani będą żołnierze rezerwy najmłodsi wiekiem,
którzy będą przebywać na przydziałach mobilizacyjnych przez dłuższy czas (nie starsi niż 40 lat).
 
 
KURSY OFICERSKIE KADR REZERWY w 2014 r.

Wymogi – kurs oficerski:
  
  • kierowani są żołnierze rezerwy posiadający wykształcenie wyższe, którzy odbyli czynną służbę      wojskową;

     • nie będą kierowani podchorążowie ze zdanym egzaminem na oficera;
     • jako kryterium kwalifikacji uznaje się specjalność wojskową, w której żołnierze rezerwy odbywali czynną służbę wojskową lub posiadane wykształcenie i kwalifikacje;

KURSY PODOFICERSKIE KADR REZERWY w 2014 r.

Wymogi – kurs podoficerski:

     • kierowani są w pierwszej kolejności żołnierzy rezerwy, którzy ukończyli zawodową lub zasadniczą służbę wojskową.;
     • posiadają specjalności wojskowe lub wykształcenia cywilne zbieżne z korpusem osobowym w którym mają być szkoleni w czasie kursu.;
     • w przypadku braku kandydatów spełniających ww. wymagania, można powoływać pozostałych żołnierzy rezerwy, którzy odbyli inne formy czynnej służby wojskowej.
     • Na kurs podoficerski w SW 40H21 kierowane będą osoby posiadające zawód lub wykształcenie ratownika medycznego zgodnie z ustawą z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z 2006r., Nr 191, poz.1410).